LAUDATE – Mensa – Cantores Twist en Continuo – Uitgesteld naar najaar 2020!

Cantores Twist en Continuo verzorgen het concert Laudate georganiseerd door en ten voordele van MENSA.

Zondag 26 april 2020, – 17.00 uur

Sint-Jacobskerk, Brugge

De koren brengen samen een wervelend koorconcert ter voorbereiding van hun deelname aan de World Choir Games 2020 deze zomer.

Dit concert wordt georganiseerd ten voordele van de werking van Opvanghuis Mensa en verloopt in samenwerking met de Stad Brugge en de Sint-Jacobskerk Brugge.

“Mensa” heeft als doelstelling een voorlopige thuis te bieden aan thuisloze vrouwen, eventueel met kinderen, met voorkeur voor de minsten. De gemeenschap wil een klimaat scheppen opdat ze rust, ordening en heroriëntatie kunnen vinden. Zij wil solidair zijn met hun vreugde en pijn, met hun armoede, hun eenzaamheid.

Tickets: €15 / €10 (-12j)
kathleen.bertier@gmail.com – 0497 50 41 20