Zondag 26 april 2020 – Concert Mensa – Cantores Twist en Continuo

Cantores Twist en Continuo verzorgen een concert georganiseerd door en ten voordele van MENSA.

Huis “Mensa” heeft als doelstelling een voorlopige thuis te bieden aan thuisloze vrouwen, eventueel met kinderen, met voorkeur voor de minsten. De gemeenschap wil een klimaat scheppen opdat ze rust, ordening en heroriëntatie kunnen vinden. Zij wil solidair zijn met hun vreugde en pijn, met hun armoede, hun eenzaamheid.